0931.851.785

Chăm Sóc Khách Hàng
cus@kkd.vn
Hotline:
089851426

Tag Archives: hóa đơn điện tử

By | 30/04/2019

Những điều cần biết về hoá đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đại công nghệ. Từ ngày 1/11/2018, Bắt buộc Doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử. Để việc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn...

By | 24/04/2019

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ,...