0931.851.785

Chăm Sóc Khách Hàng
cus@kkd.vn
Hotline:
089851426

Giải pháp số hóa chứng từ cho Doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đang mang lại lợi ích vô cùng to lớn đối với tổ chức doanh nghiệp. Như tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, chi phí quản lý lưu trữ, không lo mất mát, cháy, hỏng, tăng độ cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra hóa đơn điện tử được lưu trữ gửi cho khách hàng qua môi trường điện tử, gửi hóa đơn cho khách hàng qua email, SMS, tra cứu trực tiếp trên website hoặc có thể in ra chuyển cho khách hàng như cách thông thường.
Với những lợi thế to lớn đó cùng với lộ trình chính phủ điện tử thì hóa đơn điện tử sẽ áp dụng bắt buộc các tổ chức doanh nghiệp phải sử dụng vào năm 2020

Cụ thể: Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì chậm nhất là ngày 1/11/2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

I/ Theo Điều 36 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

1/ Đối với đối tượng đang sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với các đơn vị đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 (từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực). Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.

2/ Đối với đối tượng đang sử dụng hóa đơn giấy.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in. Hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 (từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực). Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020.

Nếu cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã. Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Nhưng tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên.Thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các đơn vị. Để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

3/ Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020.

– Nếu Cơ quan thuế thông báo sử dụng hóa đơn điện tử. Thì doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

– Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Nhưng tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục sử dụng theo quy định của hóa đơn giấy.

4/ Đối với tổ chức sự nghiệp công lập

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền. Thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Ngoài ra phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của BTC.

Theo Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho hay: “Nghị định số 119 quy định thời hạn chuyển đổi hoàn thành trước ngày 1/11/2020 là để người nộp thuế có hơn 24 tháng chuẩn bị về điều kiện vật chất và con người được tập huấn làm quen với hóa đơn điện tử”.

II/ Những đối tượng nào cần phải áp dụng hóa đơn điện tử:

Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Bắt đầu từ ngày 01/07/2018, theo quy định của pháp luật sẽ có 08 đối tượng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ:

Đối tượng 1: Doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã chứng thực của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

Đối tượng 2: Doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh thuộc một trong những đối tượng thu mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử mẫu riêng của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018.


Đối tượng 3: Doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh sở hữu mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy truyền thống, được in từ hệ thống máy tính của doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 nhưng chưa áp dụng hóa đơn điện tử tiến hành quá trình chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế.

Đối tượng 4: Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã từng có hành vi vi phạm trong quá trình quản lý – sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao trong luật Thuế chưa áp dụng hóa đơn điện tử.

Đối tượng 5: Doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập nếu không áp dụng hóa đơn điện tử theo mẫu riêng của doanh nghiệp, không đặt mua hóa đơn do cơ quan thuế in thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời hạn 06, tháng doanh nghiệp tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu riêng của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử xác thực thông qua dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử T-Van

Đối tượng 6: Doanh nghiệp, tổ chức có quy mô vừa và nhỏ nằm ở vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu riêng của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế.

Đối tượng 7: Các hộ kinh doanh gia đình tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng 8: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng

Như vậy muộn nhất đến 01/11/2020 là hạn chót tất cả các doanh nghiệp đều phải chuyển sang hóa đơn điện tử.

Nếu bạn cần hệ thống hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và triển khai sớm nhất

CÔNG TY TNHH KKD
Địa chỉ:
33 đường 1E, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0898.511.426 – 0931.85.17.85
Email: hoadon@kkd.vn
Website 1: hoadondientu.kkd.vn
Website 2: ehoadon.kkd.vn

Leave a comment